Westerlo.info

De site voor en door Westerlo
zaterdag, 4 juli, 2020 - 04:15

januari 2019

Samenstelling nieuw college van Burgemeester en Schepenen

Het college van burgemeester en schepenen is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het voert de beslissingen van de gemeenteraad uit. De Vlaamse regering benoemt de burgemeester en de gemeenteraad benoemt de schepenen. Het college neemt de beslissingen samen, enkel de burgemeester heeft een aantal eigen bevoegdheden. Het vast bureau is het dagelijks bestuur van het OCMW.

Samenstelling nieuwe gemeenteraad

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn bestaan uit 27 leden. Ze vergaderen een keer per maand in de raadzaal van het gemeentehuis: eerst is het gemeenteraad, aansluitend volgt de raad voor maatschappelijk welzijn. Iedereen is welkom op de openbare vergadering. Voorzitter Maurice Van Hemelen zit de raad voor. Algemeen directeur Jo Vankrunkelsven maakt het verslag.

Navigatie

Sponsors

Enquete of Kwis

In welk boek van Willem Elsschot spelen de kastelen van de Familie De Merode een rol.

Tweets voor en door Westerlo