Westerlo.info

De site voor en door Westerlo
dinsdag, 19 januari, 2021 - 13:15

Gediplomeerd als Daltonleerkracht

dinsdag, 24 april, 2018

De leerkrachten van Het Leerlabo zijn allemaal met glans geslaagd voor hun opleiding tot gecertificeerde dalton­leerkrachten. De voorbije twee jaar hebben ze een intense opleiding gevolgd bij de Nederlandse daltongoeroe Glenda Noordijk. Onlangs kregen ze daarvoor de kroon op hun werk.

“Onze school is uitgegroeid tot een pedagogisch leef- en leerklimaat waar een sfeer van vertrouwen aan de basis ligt, onderling respect heerst en waar leerlingen in een veilige omgeving zichzelf maximaal kunnen ontplooien”, zegt juf Claire uit het derde leerjaar. De hele campus heeft tijdens deze opleiding een transformatie ondergaan. Zo zijn er bijvoorbeeld nieuwe lokalen gekomen zoals het stiltelab en het teamlab en ontwikkelden de leerkrachten een schooleigen agenda die toelaat dat kinderen een eigen planning opstellen. Al zijn dat slechts enkele tools die ervoor zorgen dat leerlingen leren omgaan met verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerking en vrijheid in gebondenheid. Ook de tuin en het grote, groene domein van de school worden vanaf nu niet enkel tijdens de speeltijd, maar ook tijdens de lessen maximaal benut. “Ik zou op geen andere manier meer voor de klas kunnen en willen staan”, is juf Eliane overtuigd. “Als je ziet hoe onze leerlingen zichzelf ontplooien en hoeveel plezier ze hebben om leerstof op deze manier te verwerven, dan krijg ik daar zelf energie van.” De leerkrachten hebben gedurende deze opleiding geleerd hoe ze op een constructieve en inspirerende manier leerlingen begeleiden. Leerlingen kunnen naast de expertise ook rekenen op hun leerkracht als coach, waardoor het zelfontdekkend leren gestimuleerd wordt. Leerkrachten begeleiden, motiveren en moedigen de leerlingen vanaf de zijlijn aan. Ze dragen op die manier bij tot de algemene ontwikkeling van ieder kind. “De daltonmethode is inspirerend en verrijkend voor iedereen, groot of klein”, zeggen de twee fiere directeurs Tinne De Bruyne en Geert Wils. “Onze dank gaat in het bijzonder uit naar Glenda Noordijk om dit alles allemaal samen met ons te realiseren. Ook ons leerkrachtenteam, zowel van het secundair als van de basis- en kleuterschool zijn we erg dankbaar. Er is hard gewerkt en het heeft heel wat doorzettingsvermogen van onze leerkrachten gevraagd, maar we zijn erg trots op het resultaat.” 

Op 5 mei viert Daltoncampus Het Leerlabo feest. Op dit campusfeest is er de mogelijkheid om meer informatie te bekomen over het Daltononderwijs.

(Bron: Het Nieuwsblad)

Categorieën: 

Navigatie

Sponsors

Enquete of Kwis

In welk boek van Willem Elsschot spelen de kastelen van de Familie De Merode een rol.

Tweets voor en door Westerlo