Hier kan je het volledige programma van Open & Positief Westerlo doornemen voor de periode 2019-2024. Ons programma is opgedeeld in een algemeen programma voor de hele gemeente en onze voorstellen voor de verschillende deelgemeenten.Met dit programma willen we bovendien ook te weten komen wat er leeft onder de Westelse bevolking. Vandaar ook onze warme oproep om gebruik te maken van het reactieformulier dat bij elk onderdeel voorzien is.Aan de hand van de commentaren en voorstellen willen we onze programma verder uitwerken en verdiepen; alsook contrete punten agenderen op de gemeenteraad.Open & Positief Westerlo wil op deze manier via meer inspraak bijdragen aan een beter Westerlo.