Westerlo.info

De site voor en door Westerlo
dinsdag, 17 juli, 2018 - 23:35

EENZAAMHEID

zo, 06/08/2017 - 20:04 -- HDJ

Deze week werd Brugge opgeschrikt door de ontdekking van drie overledenen waarvan het lichaam al tijden, door niemand opgemerkt, in hun woning lag. Vooral het feit dat het kort na elkaar drie keer voorkwam, bleek schokkend, want het is helaas een meer voorkomend drama, en niet alleen in onze grote steden.
We noemen het een drama, want het is toch vreselijk dat mensen zo eenzaam zijn dat niemand, maar dan ook niemand ze mist. Ze kunnen een week, een maand en zelfs een jaar dood op hun bed liggen zonder dat iemand het opmerkt, zonder dat het iemand van de buren zelfs maar opvalt. De rolluiken blijven omlaag, de gordijnen gesloten, de brievenbus puilt uit, de ruiten vervuilen – het trekt geen aandacht. In wat voor maatschappij leven we eigenlijk, zo vragen de kranten zich af, hoever gaat de onverschilligheid, het ieder-voor-zich, de verbrokkeling van families en het gemeenschapsleven? Er wordt met de vinger naar de politiek gewezen, er moeten systemen komen om zulk eenzaam sterven te vermijden, postbodes, agenten, buurtwerkers moeten ingeschakeld worden.
Maar als die eenzaamheid nu eens een keuze is?
In elke cultuur treft men kluizenaars aan, van lang voor onze tijdrekening waren er mensen die de gemeenschap verlieten – uit vrije wil - om zich terug te trekken in de wildernis, sommigen tijdelijk, anderen voorgoed. In onze Westerse cultuur spreken we van eremieten (m/v). Ooit hadden ze een hoog aanzien, werden ze gezien als uitverkorenen, als heiligen, en een aantal zijn door Rome echt heiligverklaard. Ze leefden soms boven op pilaren – een voordeel daarvan is zeker dat ze niet onopgemerkt overleden – maar meestal in grotten of hutten en leefden van sprinkhanen en wilde zuring. Later gingen ze mekaar opzoeken in kloosters, waar hun isolement uiteraard een stuk kleiner werd, maar de eremiet stierf nooit uit. Die mannen en vrouwen zochten in de eenzaamheid zichzelf en verkenden er de diepte van hun geloof in, maar er zal ongetwijfeld ook een element van weerzin in gespeeld hebben. Weerzin van de maatschappij, de drukte, de eisen, de verplichtingen die het sociale leven met zich meebrengt; de eenzaamheid bevrijdde hen van alle conventies, lege praatjes, consumptie en dies meer, barrières tussen hun ziel en hun Schepper.
Toen doken ze onder in de wildernis of in de woestijn, vandaag in een verre stad.
Ik wil maar zeggen: de ene eenzame is de andere niet, en soms moet eenzaamheid gerespecteerd worden. Een mens kan alleen zijn, zonder eenzaam te zijn. Het is uiteraard zonder meer goed dat postbodes, agenten en andere goed menende mensen bescheiden een oogje in het zeil houden, niemand zou weken of langer dood in zijn woning moeten liggen; maar aan de andere kant wil niet elke eenzame uitgenodigd worden op het kerstfeest, en dat is zijn of haar goed recht.

Navigatie

Sponsors

Enquete of Kwis

In welk boek van Willem Elsschot spelen de kastelen van de Familie De Merode een rol.

Site-activiteit

6 dagen 4 uur geleden
6 dagen 4 uur geleden
6 dagen 4 uur geleden
6 dagen 4 uur geleden

Pagina's

Tweets voor en door Westerlo